همایش ملی "نقش تعاونی ها در اقتصاد مقاومتی"

یکشنبه 29بهمن 1391 ساعت 8 صبح تا 12 در خانه اندیشمندان علوم انسانی 


ادامه مطلب
+ |

خانه
تعاونگران ایران
بانک
 توسعه تعاون
صندوق
 ضمانت تعاون
 تعاونی
 پیشتازان آیین زندگی
اتاق
 تعاون مرکزی
 انجمن علمی
تعاون ایران
اتحادیه 
تعاونی های خدماتی 
معاونت آموزش
جهاد دانشگاهی تهران
انجمن علمي
دانشجويان تعاون

+ |

 بیانات مقام معظم رهبری در دوم شهریورماه ۱۳۹۱  مبنی بر اینکه: " بخش خصوصى را بايد كمك كرد. اينكه ما «اقتصاد مقاومتى» را مطرح كرديم، خب، خود اقتصاد مقاومتى شرايطى دارد، اركانى دارد؛ يكى از بخش هايش همين تكيه‌‌ى به مردم است؛ همين سياست هاى اصل 44 با تأكيد و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بيشتر بايد دنبال شود؛ اين جزو كارهاى اساسى شماست."  خانه تعاونگران ايران را بر آن داشت تا به منظور بررسی جایگاه تعاونی ها در شرایط اقتصاد مقاومتی،فرصتي يك روزه براي هم انديشي و تبادل نظر درباره اين مفهوم،در همایشي ملی تحت عنوان "نقش تعاونی ها در اقتصاد مقاومتی"، فراهم نمايد.

 این همایش با حضور برخی از مقامات عالیرتبه دولتی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ،به همت خانه تعاونگران و با مشارکت و حمایت تعدادی از سازمان های دولتی،تعاونی ها،اتحادیه های تعاونی،انجمن هاي علمي اساتيد و دانشجويان،مراكز آموزش علمي كاربردي  در روز یکشنبه 29 بهمن ماه 1391 در تهران برگزار می شود.

کلیه مدیران و اعضای تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون،اساتید و صاحب نظران ، دانشجویان و علاقمندان به مطالعه درباره تعاونی ها و... می توانند نسبت به ثبت نام برای شرکت در همایش اقدام نمایند.

به کلیه حاضرین در همایش گواهینامه اعطا خواهد شد.

 

+ |

  فهرست ثبت نامی ها تا تاریخ 1391/۱۱/28

1. محمد ستایش 2. سید جواد رضوی سعیدی 3. پرویز پاک شیر 4.فریدون بختیاری 5. احمد مزینانی 6.      آقای نظری 7.محمد میرمحمدی 8.اصغر زریسفی 9.احد انگورانی 10.محمد مهدی زاده 11.علی اکبر کوکلان 12.محمد بهروز 13. محمد حسین منتظری 14.حسین امیری 15. سید خالص موسوی 16.دکتر حمید انصاری استاد دانشگاه وصاحب نظر تعاون 17.حسن عاشقی بانک توسعه تعاون 18.   دکتر مظلوم استاد گرانقدر وعالی مقام 19.   لیلا رمضانی دکترای مدیریت محیط زیست 20.   اصغر شیرزادی مدیرعامل تعاونی عام معلولین ایران فتح جام 21.   مازیار درفش عضو هیات مدیره تعاونی خدماتی نصر آسمان 22.   خیرالله اشکباری دانشجوی مدیریت تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آیین زندگی 23.   محمد علی حمیدی نصر 24.   دکتر غلامحسین خورشیدی استاد دانشگاه 25.   احمد بیگدلی شاملو مدیرکل تعاونی های توزیعی 26.   دکتر چیذری استاد دانشگاه 27.   دکتر حمید آماده استاد دانشگاه 28.   محمد مهدی اسماعیل خانی 29.   امید محمود بابویی  بسیج علمی پژوهشی مازندران 30.   علی قدوسی تعاونی پیشتازان آیین زندگی 31.   سبحان حسن زاده وزارت تعاون 32.   محسن محسنی وزارت تعاون 33.   الیاس اروانه تعاونگر 34.   حمید رضا البرزی بانک توسعه تعاون 35.   بهمن شیخ زاده وزارت تعاون 36.   احمد هاشمی اتحادیه حمل و نقل دریایی 37.   نادر محمد جعفری وزارت تعاون 38.   مهران جورابلو بانک توسعه تعاون 39.   ابراهیم طلایی اتحادیه تعاونی های مصرف محلی 40.   مهرانگیز میکائیلی پیشتازان زندگی 41.   میثم محسنی   تعاونی بیمه خدمات درمانی 42.   علی سعیدی  تعاونی بیمه خدمات درمانی 43.   افشین شالیچی تعاونی بیمه خدمات درمانی 44.   عبدالحسین توکلی تعاونی بیمه خدمات درمانی 45.   سینا عظیمی تعاونی بیمه خدمات درمانی 46.   ابوالفضل شاه علی تعاونی کارکنان وزارت کشور 47.   آقای محمد خانی تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو 48.   آقای ربیعی کیا اتحادیه تعاونی مصرف کارگران (امکان) 49.   آقای حائری اتحادیه تعاونی مصرف کارگران (امکان) 50.   محسن شرف الاسلامی اتحادیه لاستیک و روغن وفیلتر                                                       51.   محمد رضا آل سارا اتحادیه لاستیک و روغن وفیلتر                                              52.   زهرا عزیزی عضو انجمن علمی  دانشجویان تعاون                                                                      53.   فرشته چوپانی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون  54.   الناز نصیری عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون        55.   مریم جیردهی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون 56.   رعنا سادات موسوی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون        57.   رقیه دهفولی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون        58.   فرزانه ناصری عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون 59.   فرشته نظری عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون  60.   نداسرلک عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون    61.   مریم عروجی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون          62.   مرضیه نوروزی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان 63.   زهرا صفری عراقی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون                                                    64.   محمدرضاکاهن عضو انجمن علمی دانشجویان  تعاون                                                             65.    صفر پاشایی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون  66.   ابراهیم سلیمانی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون     67.   حمید رضاگرجی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون     68.   نسیم انصاری عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون      69.   سعید توحیدلو عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون        70.   فتانه مختار 71.   معصومه جفت کار عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون        72.   ستوده بهادر بیگی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون        73.   مهدیه بورقی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون        74.   نجمه باستانی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون 75.   نوشین عینی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون                                                                     76.   فریبا جوادی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون   77.   عزیز   فولادی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون 78.   احسان محمودزاده  عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون 79.   مریم بحیرایی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون    80.   امیر مسعود اکبرنیا دبیر انجمن علمی دانشجوی                                                                         81.   جواد فرهنگیان مسئول کمیته مالی انجم علمی دانشجویان تعاون                                                   82.   علیرضا خلیلی مسئول کمیته علمی- فرهنگی انجمن علمی دانشجویان تعاون                            83.    رویاایلکا مسئول کمیته روابط عمومی وتبلیغات انجمن علمی دانشجویان تعاون                                        84.   علی رجبی کارشناس رسمی دادگستری درامور تعاونی ها 85.   مهندس قاسم محمود بابویی                                                                                       86.   حسین مرادی هرندی                                                                                                 87.    مرضیه نوروزی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان 88.   مهناز مختار جوزانی مدیر مالی اتحادیه راه آهن 89.   محمد علی ابراهیم گل مدیر فروش اتحادیه راه آهن 90.   محمدرضا آقا بابایی مدیرعامل تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات اصفهان 91.   مجتبی افرازه تعاونی بین المللی مهربندر خلیج فارس 92.   عباس سالاری  مدیر عامل تعاونی بین المللی مهربندر خلیج فارس 93.   آرش فراز دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران 94.   بهزاد کهن دانی عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران 95.   مرتضی نظرخواهی  96.   قاسم احمدی 97.   مهتاب بیناخواهی 98.   هدی قاسم عوف                                                                                                            99.   مالک اسدزاده علی آبادی 100.                    احمد زنگویی فرد مدیر عامل شرکت تعاونی مشعل خلیج فارس 101.                    میر حیدرسید یعقوبی پور دبیر اتاق تعاون استان آذربایجان شرقی 102.                    احمدرضا عامری مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری کشور 103.                    مریم میوه چی                                                                                                                                                       104.                    حمدالله  رستمی 105.                    رحمت الله رحیمی استاد گروه مدیریت تعاون مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی   106.                    رضا محمودی درخش استاد گروه مدیریت تعاون مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی   107.                    بابک لعل فام استاد گروه مدیریت تعاون مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی       108.                    جبرائیل رضایی نسب استاد گروه مدیریت تعاون مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی    109.                    پژمان آقا کریمی استاد گروه مدیریت تعاون مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی    110.                    حمید شعبانی وش استاد گروه مدیریت تعاون مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی           111.                    احمد سلیمانی مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی           112.                    جواد صفت فریدونی مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی        113.                    مسعود ذوالسیاه مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی    114.                    امیر حسین نیری مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی     115.                    امیر احمدی مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی      116.                    محسن حسینی مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی    117.                    کیان اژدری مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی   118.                    مرتضی یاوری مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی    119.                    مهیار اسلامی مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی       120.                    بهزاد مطلبی مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی       121.                    زهرا زمانی مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی    122.                    سپیده خسروی مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی     123.                    مونا فرجیان مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی         124.                    منیژه اقبال مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی     125.                    زهرا احمدی هیات موسس انجمن علمی دانشجویان تعاون مرکز آموزش تعاونی پیشتازان آئین زندگی   126.                    زیبا صالحی   127.                    زهرا قهرمانی   128.                    اعظم روستایی   129.                    سارا محمدپور   130.                    لیلا اسماعیلی   131.                    رقیه سلیمانی   132.                    مهشید خرم پناه   133.                    مهدی وظیفه هیات موسس انجمن علمی دانشجویان تعاون مرکزآموزش تعاونی پیشتازان آئین زندگی   134.                    بقایی مدیر امور هماهنگی وامور مدرسان مرکز آموزش تعاونی پیشتازان آئین زندگی   135.                    مصطفایی کارشناس امور مدرسان مرکز آموزش تعاونی پیشتازان آئین زندگی   136.                    محجوب کارشناس مرکز آموزش تعاونی پیشتازان آئین زندگی   137.                    عبدالحسین توکلی رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های خدماتی ومدیرعامل تعاونی کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی   138.                    مهندس میثم محسنی دوست مدیرعامل اتحادیه تعاونی های خدماتی ورئیس هیئت مدیره تعاونی هزاردستان قرن   139.                    مهندس علی سعیدی نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های خدماتی ومدیرعامل تعاونی تکفاوا   140.                    دکترسیناعظیمی عضوهیئت مدیره اتحادیه تعاونی های خدماتی وعضو هیئت مدیره تعاونی دامپزشکان امین   141.                    مهندس افشین شالچی بازرس اتحادیه تعاونی های خدماتی وبازرس تعاونی تکفاوا   142.                    مهندس علی اکبر هاشمی بازرس اتحادیه تعاونی های خدماتی ومدیر عامل تعاونی هزاردستان قرن   143.                    مهندس یحیی محمودزاده معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی وامور اقتصادی وزارت کشور   144.                    مهندس محمدرضامحمودی معاون عمرانی استانداری تهران   145.                    دکتر احمد قائمی مدیر کل توسعه منابع انسانی وزارت دادگستری وعضو هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان سازمان زندان ها   146.                    مهندس مهدوی مشاور ومدیر دفتر معاونت توسعه مدیریت-برنامه ریزی وامور اقتصادی وزارت کشور   147.                    دکتر پاکسیما مدیر عامل شرکت پمفا   148.                    دکتر حسن بلانیان مدرس دانشگاه   149.                    مهندس نصرالله ابراهیمی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری تهران ورئیس هیئت مدیره تعاونی کارکنان وزارت کشور 150.                    مهندس سیف الله مرادی نائب رئیس هیئت مدیره تعاونی کارکنان وزارت کشور   151.                    ظفر محمدی عضو هیئت مدیره تعاونی کارکنان وزارت کشور   152.                    قاسم جهانبخش عضو هیئت مدیره تعاونی کارکنان وزارت کشور   153.                    احمد کریمی ابیازنی منشی هیئت مدیره تعاونی کارکنان وزارت کشور   154.                    علی اندرزگو عضوهیئت مدیره تعاونی کارکنان وزارت کشور   155.                    محمد علی نصیری عضوهیئت مدیره تعاونی کارکنان وزارت کشور   156.                    مهندس نصیری رئیس انجمن حمایت از زندانیان   157.                    مهندس حمید طهایی   158.                    مهندس عبدالمحمد زاهدی   159.                    محمدرضا نظام آبادی مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان ایران   160.                    رضا علی حیدری دبیر کل کانون جوانان محلات   161.                    غلامرضامحمدی                                                                                                                                                                                                   162.                     سعید زرگرانی                                                                                                                 163.                    امیر میمنت آبادی مدیر عامل وعضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون   164.                    سعید قاسمی نراقی معاون مالی واقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون   165.                    سعید اشتری نخعی معاون فنی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون   166.                    امیر هوشنگ عصار زاده مدیر برنامه ریزی وفناوری اطلاعات صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون            167.                    کرمعلی درستی مدیر امور مالی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون    168.                    محمدرضاموسوی رئیس اداره روابط عمومی وامور بین الملل   169.                    علی رحمان سلیمانی زاده مشاور مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون   170.                    محمد ابراهیم نجفی علمی مشاور مدیر عامل ومسئول حراست   171.                    مجتبی جعفری سرپرست پایش نظارت وپیگیری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون      172.                    احسان بندری سرپرست امور حقوقی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون       173.                    امیر مسعود رئوفی رئیس اداره اعتبار سنجی   174.                    رضاخبازی سرپرست اداره صدور ضمانت نامه   175.                    نجمی رامین رئیس اداره ریسک وسرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون   176.                    علی اکبر ذوالسیاده دانشجو رشته امور تعاون   177.                    الهه ذاکری مقدم کارمند شرکت تعاونی تام ایران خودرو   178.                    مسعود شنوایی مدیر بازرگانی شرکت تعاونی کارکنان تام ایران خودرو                                          179.                    رضاعلی حیدری دبیر کل کانون جوانان محلات تهران   180.                    محمدعلی حیدری نصر عضوخانه تعاونگران                                                                                 181.                    مهندس عبدالله بهرامی اتحادیه سراسری فرش دستباف   182.                    حمید فاضلی رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی صنعت مرغداری کشور   183.                    عباس رحمانی مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی صنعت مرغداری کشور   184.                    اصغر شیرازی مدیرعامل تعاونی عام معلولین ایران فتح جم   185.                    فاضل همامی مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی توزیعی نوردکاران فولاد ایرانیان (تنفا)   186.                    ایرج جوانمردی مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان لوله واتصالات ایرانیان   187.                    امرالله زمانی علویجه مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی فولاد علویجه   188.                    محمد محمدی مدیرعامل اتحادیه تاکسی بار کشور 189.                    رفیعی رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکسی بار کشور    190.                    حسین زمانی علویجه   191.                    اسماعیل زمانی علویجه   192.                    حسین علی مهری      193.                    مصطفی عبداللهی رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی نوردکاران فولاد ایرانیان(تنفا)   194.                    طاهره شکارچی مدیر اجرایی شرکت تعاونی تولیدی توزیعی نوردکاران فولاد ایرانیان(تنفا)    195.                    عبدالله میرباقری رئیس اداره اقتصادوبرنامه ریزی استان تهران   196.                    زینب انگوتی مرکز آموزش عالی هلال ایران   197.                    حسین محمودبابویی مرکز آموزش عالی هلال ایران    198.                    حمیدرضا دهنار صیدی مرکز آموزش عالی هلال ایران        199.                    شیوا قبادی دانشجوی مدیریت امور فرهنگی مرکزآموزش عالی هلال ایران   200.                    مرتضی تقی نژاد مرکز آموزش عالی هلال ایران    201.                    حسن ثابتی دانشجوی مدیریت امداد در سوانح مرکزآموزش عالی هلال ایران   202.                    مهندس حسین عسگری   203.                    میرحیدر سید یعقوبی پور دبیر اتاق تعاون تبریز   204.                    لیلا شهریاری اتاق تعاون استان اردبیل   205.                    هادی صابری شرکت تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران   206.                    سعید رفیعی شرکت تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران       207.                    محمدرضابارانی دانشجوی مدیریت امور فرهنگی مرکز آموزش عالی هلال ایران   208.                    شریفی دانشجوی مدیریت امور فرهنگی مرکز آموزش هلال ایران   209.                    امیر تقی نژاد دانشجوی مدیریت امور فرهنگی مرکز آموزش عالی هلال ایران   210.                    قراییان دانشجوی مدیریت امور فرهنگی مرکز آموزش عالی هلال ایران       211.                    صداقت پور دانشجوی مدیریت امور فرهنگی مرکز آموزش عالی هلال ایران   212.                    میرسیم بری دانشجوی مدیریت امور فرهنگی مرکز آموزش عالی هلال ایران     213.                    حسینعلی شریفی   214.                    محمدرضابارانی   215.                    یدالله پور هدایت مدیراجرایی وعضو هیئت مدیره شرکت تعاونی بازرس محاسب نوین ری   216.                    محمد کاسبان مدیرعامل شرکت تعاونی بازرس محاسب نوین ری          217.                    دکترعلی حکیم عطار رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی بازرس محاسب نوین ری           218.                    خانم کنعانی استاد گروه مدیریت تعاون مرکزآموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی   219.                    مهرداد چتر زرین رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسافربری شماره ۸   220.                    داوود پاینده مدیرعامل شرکت تعاونی مسافربری شماره ۵   221.                    نیری اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی   222.                    خانم رضایی اتحادیه صنایع دستی   223.                    محمدی توسعه کارآفرینان زنان کشور   224.                    هدایت الله اصغری اتحادیه مرکزی مرغداران میهن   225.                    سلطانی اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران   226.                    عزیزالله طلاوری شرکت تعاونی خدمات بازرگانی حمایت فولادسازان معین   227.                    عباس ابره دری تعاونی تک تام نوین   228.                    قربانی پالیزکشت آریا   229.                    فرهمند شرکت تعاونی توسعه صنایع دستی هنر گستران هخامنش   230.                    علی عسکری پرورش ماهی رودافشان 231.                    شیرازی معاون امور تعاون اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی   232.                    کلشتری رئیس اداره تعاونی های توزیعی   233.                    جلال رئیس اداره تعاونی های تولیدی   234.                    مرادی معاون اشتغال وامور اقتصادی   235.                    مهندس سروری رئیس واحد تشکیل تعاونی   236.                    سیاری مسئول واحد مسکن مهر   237.                    مقانلو کارشناس تعاون کارورفاه اجتماعی   238.                    باینی کارشناس تعاونی های اعتبار   239.                    الهه ذاکری مقدم کارمند تعاونی تام ایران خودرو   240.                    ابوالفضل قربانیان رئیس هیئت مدیره مسافربری شماره ۳   241.                    جواد احمدزاده نائب رئیس مسافربری شماره ۳   242.                    مسعود سمایی مدیرعامل شرکت تعاونی شباهنگ   243.                    مهندس عسگری قائم مقام مدیرعامل شرکت تعاونی شباهنگ   244.                    مصدق مسئول روابط عمومی وآموزش شرکت تعاونی شباهنگ   245.                    لیلا شهریاری نماینده اتاق تعاون استان اردبیل   246.                    هادی صابری   247.                    مریم بدیعی دانشجوی مدیریت فرهنگی مرکز آموزشی عالی هلال ایران   248.                    بنت الهدی قابوستیان دانشجوی مدیریت امور فرهنگی مرکزآموزش عالی هلال ایران   249.                    میثم شریفی کارشناس ارشد جامع شناسی پیام نور تهران مرکز   250.                    خاطره استاد رضایی مدیرعامل اتحادیه صنایع دستی تهران   251.                    جمیله خاتون کاظمی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی   252.                    فرح حسینی خواه دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی        253.                    برومند  دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی   254.                    مهدی رسولی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی     255.                    مجتبی ابراهیمی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی        256.                    امید قهرمانی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی      257.                    امید فولادی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی   258.                    علی ایمانی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی   259.                    بهروز یوسفی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی   260.                    مهدی عباسی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی   261.                    الهام طاهرخانی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی    262.                    سارا نوین روز دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی     263.                    هنگامه خوش زبان دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی     264.                    سحر سهرابیان دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی      265.                    حبیب الله جروسی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی   266.                    مهتاب کاظمی  دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی   267.                    مهشید قیطاط دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی     268.                    حسین عراقی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی         269.                    مهین کاظمی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی          270.                    نرگس علیزاده دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی       271.                    سعیده سادات عرفان فر دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی   272.                    سعیده احمدی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی       273.                    مهدی پیروز آبادی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی       274.                    مهدی سوری دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی   275.                    فاطمه وجدانی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی       276.                    مهسا الله وردی دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی       277.                    محبوبه اقبال دانشجوی رشته تعاون مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی     278.                    فریبا پایدار تالی دانشجوی مرکزآموزش عالی هلال ایران   279.   دکتر فرزین غرقابی مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیشتازان آئین زندگی    280.                    دکتر دشت کوهی استاد دانشگاه      281.                    مریم امامی   282.                    اشرف چگینی   283.                    رحیمه عونی دانشجوی مدیریت امداد سوانح مرکزآموزش عالی هلال ایران   284.                    شکوفه رحمتی دانشجوی مدیریت امداد سوانح مرکزآموزش عالی هلال ایران285 اقای رضوی موسسه تحقیقات تعاون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

286      ساناز صفر علی زاده عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون

   287    پریسا پور علی  عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون    288  علی جمشیدیان عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون             288  محمود آقایی جم عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون

289   مهناز قدرتی    عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون                     290  جواد کریمی عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون           291  حدیثه قاسمی   کارشناس رشته شیمی محض    292                                                  293             سینا رایحی دانشجوی رشته برق

294 شایسته چگینی  دانشجوی رشته برق الکترونیک     295   میترا چگینی دانشجوی رشته شیمی کاربردی

296   مرضیه دماوندی       297    دلیری بانک توسعه تعاون           298           خاوری بانک توسعه تعاون

299   رکوعی      رئیس اداره آموزش بانک توسعه تعاون            300    صاحبقرانی   فرمانده بسیج پایگاه شهید رجایی           301         موسویان  معاون اداره آموزش بانک توسعه تعاون 

  302  لیلا اسماعیلی      مدیریت فرهنگی مرکز آموزشی عالی هلال ایران 

     303 زهرا سلیمانی     مدیریت فرهنگی مرکز آموزشی عالی هلال ایران                       

304        حبیبی بانک توسعه تعاون         305     آذری شرکت تعاونی دنا شیراز

306   مهین محبوبی  عضو انجمن علمی دانشجویان تعاون       307  لیلا اسماعیلی    

308     رحمت الله بنار  هیئت مدیره تعاونی زنبورداران              309      عفت رئیسی مدیر عامل تعاونی زنبورداران              310    روح الله شاهسون کارشناس امور منابع انسانی بانک توسعه تعاون

311                مصطفی خرسند کارشناس مخابرات

312         امیر مسعود محمدی  فوق لیسانس تربیت بدنی            313   هوشنگ موید فوق لیسانس مشاوره     314   عماد میر کریمی فوق لیسانس شیمی

315   حسین رهنما  کارشناس شیمی  316    عباس ملا حسینی کارشناس شیمی

317   مرجان کاشانی  دکترای روان شناسی     318   صابر خالقی کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی       319  سعید تاجداری  مدیر منابع انسانی بانک توسعه تعاون

320 سعید معادی مدیر امور سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون                                      

     321  فتاحی مدیر امور اعتباری بانک توسعه تعاون         322  مرادی مدیر طرح وبرنامه بانک توسعه تعاون

323 عباسی مدیر حراست بانک توسعه تعاون     324   میرزا خانی مدیر امور پشتیبانی بانک توسعه تعاون

325

 


ادامه مطلب
+ |